รู้ไว้ก่อนเลือกซื้อจอ digital signage : ประเภทจอสำคัญอย่างไร ?

ประเภทของ จอ digital signage

 

จอ Digital Signage แบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

 

จอ indoor เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร เช่น ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น จอ indoor มักมีความละเอียดสูง สีสันสดใส และมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

 

จอ outdoor เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง จอแสดงผลบนอาคาร เป็นต้น จอ outdoor มักมีขนาดใหญ่ ทนทานต่อสภาพอากาศ และสามารถแสดงผลได้ชัดเจนแม้อยู่กลางแจ้ง

 

จอ touch screen เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับหน้าจอได้ เช่น การใช้เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสาร หรือเพื่อให้บริการลูกค้า เป็นต้น จอ touch screen มักมีความละเอียดสูง และสามารถสัมผัสหน้าจอได้โดยตรง

 

จอ interactive เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับหน้าจอได้แบบโต้ตอบ เช่น การใช้เพื่อเล่นเกม หรือเพื่อการศึกษา เป็นต้น จอ interactive มักมีความละเอียดสูง และสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน

 

การติดตั้งและการดูแลรักษาจอ digital signage

 

จอ Digital Signage เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งและดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน

 

การติดตั้งจอ digital signage

 

การติดตั้งจอ digital signage ควรดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าการติดตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย ขั้นตอนการติดตั้งโดยทั่วไปมีดังนี้

 

 • เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้ง ป้าย signage โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทิศทางแสง ระยะห่างจากผู้ชม เป็นต้น
 • เตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งจอ โดยปรับระดับพื้นให้เรียบเสมอกัน
 • ติดตั้งอุปกรณ์ยึดจอ ป้าย signage เข้ากับผนังหรือพื้น
 • เชื่อมต่อสายสัญญาณต่างๆ เช่น สายสัญญาณภาพ สายสัญญาณเสียง สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
 • ปรับตั้งค่าจอให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การดูแลรักษาจอ digital signage

 

การดูแลรักษาจอ digital signage สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

 

 • ทำความสะอาด จอ Digital Signage ด้วยผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือน้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรง
 • ตรวจสอบสายสัญญาณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี หากสายสัญญาณชำรุด ควรรีบเปลี่ยนใหม่
 • อัพเดทซอฟต์แวร์ของจอ ป้าย signage ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
 • ทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

 

ข้อควรระวังในการใช้จอ 

 •  
 • ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือของแข็ง เพราะอาจทำให้จอเสียหายได้
 • ควรหลีกเลี่ยงการฉายภาพหรือแสงแดดโดยตรงไปยัง จอ Digital Signage เพราะอาจทำให้จอเสียหายได้
 • ควรปิดเครื่องจอ digital signage เมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งาน