Kiosk Signage

เสริมภาพลักษณ์ให้ล้ำสมัย ด้วย Kiosk Signage

สำหรับงานโฆษณาโดยเฉพาะ พร้อมเปลี่ยนภาพลักษณ์ธุรกิจให้ทันสมัย และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายสะดวก

Product and Spec

Kiosk 43” Touch & Non Touch

Screen & LED light
Aspact Ratio 16:9 ,OS : Android
Mounting : Floor Standing
Support Instaling App

Kiosk 49” Touch & Non Touch

Screen & LED light
Aspact Ratio 16:9 ,OS : Android
Mounting : Floor Standing
Support Instaling App

Kiosk 55” Touch & Non Touch

Screen & LED light
Aspact Ratio 16:9 ,OS : Android
Mounting : Floor Standing
Support Instaling App

ผลงานการติดตั้ง